BIM

Home > Service & support > Onze dienstverlening > BIM

BIM en duurzame installaties

Het principe van building information management is er op dit moment primair op gericht vooraan in het bouwproces zoveel mogelijk fouten te voorkomen, teneinde de faalkosten in de bouw sterk te reduceren. Daarnaast zien we steeds vaker een duidelijk eis van de opdrachtgever naar “build & maintenance” waarbij informatie over alle geïnstalleerde producten in het model worden opgeslagen. Als installatiebranche dienen we dit proces ten volle te ondersteunen. 

BIM vraagt feitelijk om een andere benadering van de gehele bouwkolom. Vooraf brengt iedere partij zijn kennis in het model, waardoor zo kosteneffectief kan worden aanbesteed. Dit vraagt niet alleen om kennis en kunde op het gebied van 3D modellering, maar ook om kennisdeling. Legrand Nederland wil hieraan een belangrijke bijdrage leveren, zodat we als branche bijdragen aan het verlagen van de faalkosten, onnodige verspilling van materialen en onnodige transportbewegingen. Dit doen we onder meer door een actieve rol in het ETIM RT project, participatie in de adviesgroep Ketenstandaard in de bouw, en als lid en ondersteuner van DRS standaard van Revit gebruikersgroep NL.

Weten wat werkt 
Wij begrijpen de vraag van installateurs naar een actieve rol van fabrikanten in het ontwerpproces en willen dit ook specifiek ondersteunen met onze producten en systemen. Wij bieden drie niveaus van ondersteuning aan: 
  • Beoordelen van uw BIM model alvorens wij een offerte uitbrengen op de gewenste systemen.
  • Beschikbaar stellen van Revit families waardoor ontwerpers op onze specificaties kunnen ontwerpen.
  • Het actief inbrengen van oplossingen in het model door onze BIM-engineers. 
Voor meer informatie over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen in BIM designs, neem contact met ons op. 

Voor onze productbestanden, kijk op ons productenportaal
BIM