Prijs (ROI)

Brutoprijzen, Terugverdientijd (ROI), onderhoudskosten en budget

Terugverdientijd (ROI)

Uit de praktijk blijkt dat EZ-Path is terugverdiend bij een tweede kabelmutatie door een brandwerende doorvoering.

Een paar vragen kunnen beantwoorden of dit ook voor uw organisatie klopt:
  • Wat betaalt u voor het afdichten van één brandwerende doorvoering?
  • Wat betaalt u jaarlijks voor het afdichten van brandwerende doorvoeringen?
Tip: vergeet hierbij niet de eigen personeelskosten (zoals administratie, planning)

Legrand Nederland kan samen met u de ROI (terugverdientijd) inzichtelijk maken voor uw management/directie. Hiervoor is een speciaal terugverdienmodel ontworpen.

Investeer NU en profiteer de komende (X) jaren!

Onderhoudskosten

Deze bestaan uit het éénmalig plaatsen van de EZ-Path en éénmalig registreren in het logboek. Bij tussentijdse wijzigingen is het onderhoud zeer beperkt door efficiënt te werken met trekdraad om effectief kabels door te kunnen voeren. 

De eerste vereiste voor ieder gebouw is dat het altijd brandveilig moet zijn. Als de brandcompartimenteringen bij een brand niet op orde zijn, is het niet meer te herstellen.

Meerjarige onderhoudscontracten (3 – 30 jaar)

EZ-Path is uitermate geschikt voor meerjarige onderhoudsconstructie (om onderhoud te 
minimaliseren en toch altijd brandveilig te blijven). Denk aan constructies zoals:
  • PPS-constructie (Publiek-private samenwerking)
  • DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain)
  • MJOP/ MOP/ MJOB: Meerjarenonderhoudsplanning

(Project)budget

Vaak wordt er onvoldoende budget gereserveerd voor brandwerende doorvoeringen voor aankomende projecten binnen de organisatie zoals renovatie of nieuwbouw. Dit is door jaarlijkse onderhoudskosten niet onbelangrijk.
  • Is het nodig om bij iedere brandwerende doorvoering EZ-Path(s) toe te passen?
  • Is het verstandig om over de gehele kabel- of draadgoot of kabelladderbreedte EZ-Paths toe te passen of is dit niet nodig?

Legrand helpt u graag met het beantwoorden van deze vragen om tot het juiste budget te komen. Hierdoor worden de onderhoudskosten gereduceerd door de jaren heen. Ga naar de contactpagina.