Milieu

84% van de Legrand vestigingen zijn ISO 14001 gecertificeerd.

 

Duurzame initiatieven en participaties waar Legrand Nederland B.V. aan deelneemt: 

FIRA certificering: het FIRA Platform is een digitaal register waar leveranciers hun MVO-prestaties zichtbaar maken. Legrand Nederland heeft het MVO-rapport Brons behaald. 

FHI gebouwautomatisering: doel is om gebouwautomatisering beter ingebed te krijgen in de utiliteit als een duurzame oplossing m.b.t. energiebesparing.
Milieubetrokkenheid
ISO CERTIFICATEN:
Zowel bij haar industriële vestigingen, als bij de ontwikkeling van haar producten, geeft de Legrand Group de voorkeur aan materialen en procedures, waarbij de mens en het milieu in acht worden genomen. Dankzij die houding vermindert de Legrand Group de impact van haar activiteiten op het milieu en bieden we duurzame proposities naar de markt. In de milieu richtlijnen van Legrand is de volgende hoofdlijn vastgelegd:
  • De integratie van de milieuzorg bij de vestigingen van de groep en de ontwikkeling naar ISO 14001. Bekijk hierboven de ISO 14001, ISO 50001 en 9001 certificaten van Legrand Nederland.

Legrand Nederland B.V. heeft als algemene milieudoelstelling de preventie van milieubelasting en het realiseren van een continue verbetering van haar milieuprestaties. Binnen deze algemene milieudoelstelling wordt specifiek aandacht geschonken aan:
  • Het bereiken van de vereiste waarde van de vervuiling van grond en grondwater; 
  • De vermindering en het zoveel mogelijk voorkomen van CO2 uitstoot; 
  • Het aandacht schenken aan product gerichte milieuaspecten en het verbeteren van de communicatie richting klant en leverancier hieromtrent; 
  • Het verminderen van de energieconsumptie en het waterverbruik; 
  • Het zoveel mogelijk beperken van bedrijfsafval.
Groene Bakken TU
SAMENWERKING GROENE BAKKEN TECHNISCHE UNIE 

In samenwerking met elektrotechnische groothandel Technische Unie is Legrand Nederland gestart met pilots om ketenefficiëntie te bevorderen. Door het hergebruik van de groene bakken wordt er minder verpakkingsmateriaal gebruikt en gaan we ook efficiënter om met de voorraadstroom en het logistiek proces. Niet alleen is het duurzaamheidaspect van de groene bakken belangrijk, klanten worden ook betrouwbaar geïnformeerd over de beschikbaarheid van producten.
LED verlichting productiehal
LED VERLICHTING PRODUCTIEAFDELING 

In de hallen van de productieafdeling van Legrand in Boxtel worden de huidige verlichtingsarmaturen vervangen door LED verlichting. Een optimale verlichting verhoogt de productiviteit van werknemers en verlaagt het aantal fouten en ongevallen. LED is de beste keuze vanwege de lange levensduur, goede lichtkwaliteit, het lage energieverbruik en de lage CO2 uitstoot.
BIM
BIM EN DUURZAME INSTALLATIES

Het principe van building information management is er op dit moment primair op gericht vooraan in het bouwproces zoveel mogelijk fouten te voorkomen, teneinde de faalkosten in de bouw sterk te reduceren. Daarnaast zien we steeds vaker een duidelijk eis van de opdrachtgever naar “build & maintenance” waarbij informatie over alle geïnstalleerde producten in het model worden opgeslagen. Als installatiebranche dienen we dit proces ten volle te ondersteunen. 
PRODUCTEN MET HOGE MILIEUPRESTATIES 

De ontwikkeling van producten en oplossingen, die het mogelijk maken om de energie-efficiency te verbeteren van woningen en gebouwen in de utiliteit en industrie.