Duurzaamheid

en externe partijen

Fundamental principles
In lijn met de vier kernwaarden van Legrand Group: 1) ethiek, 2) klantgericht, 3) bewust omgaan met materiaal en 4) innovatie, kennen we de "Fundamental principles" van de Legrand Group. Hierin staan de gedragsregels en manier van zakendoen aangegeven, die iedere medewerker in acht moet nemen.

Legrand ondertekenaar van het mondiale UN-verdrag
Global compact

In lijn met onze groepswaarden vormt de participatie van Legrand met het mondiale 
UN-verdrag "Global Compact" een belangrijk element van haar beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

http://dev01.cloudbits.eu/sites/all/themes/legrand/logo.pngDit VN initiatief richt zich op het wereldwijd nakomen van waarden en afspraken op het gebied van arbeidsrecht, teneinde alle mensen te laten profiteren van de voordelen van de globalisering. Het verdrag houdt zich aan tien principes, die te maken hebben met het respect voor de mensenrechten, het stoppen van discriminatie m.b.t. werkgelegenheid, de bescherming van het milieu en de strijd aan gaan tegen corruptie.
Dow Jones
Legrand onderdeel van de Dow Jones duurzaamheid index DJSI Europa  

In het vervolg van de jaarlijkse evaluatie in september 2011, is de Legrand Group officieel bevestigd in de Dow Jones Duurzaamheid Index Europa. De jaarlijkse toetsing vind plaats door het ratingbureau SAM ('Sustainable Asset Management').
Legrand neemt deel aan
de 'FTSE4Good' index 
 

In het leven geroepen door de beurs van Londen in samenwerking met de Financial Times, deelt deze financiële index "FTSE4Good" beursgenoteerde ondernemingen in, die ethisch en verantwoord handelen.
Legrand staat vermeld in The sustainabiity yearbook 2012  

Na de analyse van de duurzame ontwikkeling van de Legrand Group, 
heeft het Zwitserse bureau SAM ('Sustainable Asset Management Indexes GmbH') de Legrand Group opgenomen 
in haar jaarlijkse classificatie, die de best presterende ondernemingen op dit terrein identificeert. Dit wordt gerapporteerd in 
«the sustainability yearbook 2010». 
Legrand wordt hierin ingedeeld bij de 
zes wereldondernemingen in de sector 
«elektrische componenten en uitrustingen».
RELATIE MET DE LEVERANCIER

Legrand respecteert van de fundamentele ethische principes, op de terreinen van 
mensenrechten, van arbeidsnormen en van milieubescherming. Legrand verwacht 
van haar (toe-)leveranciers, dat zij ook instemmen met dezelfde standaarden 
van maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid. Het respect voor dit beleid, 
is nu al een belangrijk criterium in de keuze en het beleid ten aanzien van 
(toe-)leveranciers.