Duurzame ontwikkeling

Uitgangspunten van de Legrand Group

Home > Over Legrand > Duurzame ontwikkeling

Gilles Schnepp | CEO van de Legrand Group

Vandaag
handelen als
voorbereiding
op morgen


Sinds een aantal jaren is de Legrand Group met haar klanten en partners betrokken bij een verbeteringsproces om een rendabele, duurzame en verantwoorde groei van haar activiteiten veilig te stellen. De groep wil op deze manier de milieu, economische en sociale uitdagingen van vandaag en morgen aangaan.

Een gestructureerd verbeteringsproces

Het duurzame ontwikkelingsproces van de Legrand Group bestaat uit drie terreinen: 
de sociale verantwoordelijkheid, het milieu en de organisatie. Deze drie gebieden 
strekken zich uit langs acht hoofdlijnen. Deze acht hoofdlijnen hebben dagelijks 
invloed op de activiteiten van de verschillende divisies, gericht op voortdurend 
verbeteren van onze activiteiten.

Drie hoofdgebieden

Legrand Group staat als wereldwijde speler voor een duidelijk maatschappelijk doel. Enerzijds als werkgever, door in de werknemers te investeren (o.a. gezondheid en veiligheid, diversiteit en ontwikkeling van human resources). Anderzijds vanuit maatschappelijke betrouwbaarheid, door wereldwijd de toegang tot energie te bevorderen en oplossingen te ontwikkelen ter ondersteuning van de zelfstandigheid van senioren en mensen met een handicap. En door producten te ontwikkelen, die het thuis wonen mogelijk en comfortabel maken van mensen met een beperking.

 

Organisatie

Bij Legrand vormen ethische en transparante principes het uitgangspunt van onze activiteiten. Hierbij zien we ook een actieve rol toegelegd voor onze toeleveranciers.

Ethisch handelen:

  • Door het naleven van onze eigen "Fundamental principles in doing business". Deze richtlijnen zijn bij ons op te vragen.
  • Bevorderen van duurzame en maatschappelijk verantwoorde productie bij toeleveranciers.
  • Als Legrand Group trachten wij zoveel mogelijk onze toeleveranciers milieuvriendelijk te laten produceren, 
    te stimuleren mee te denken in milieuvriendelijke oplossingen en zich maatschappelijk verantwoord te gedragen.

 

Milieu

Met ons milieubeleid streven we ernaar de bescherming van de planeet op alle bedrijfsniveaus te integreren. Dit heeft betrekking op zowel onze productielocaties, logistieke proces als het productontwerp. Daarnaast compenseren wij in Nederland sinds 2008 de CO2-uitstoot op energie- en gasverbruik, wagenpark en de gevlogen kilometers via de Climate Neutral Group. Sinds december 2012 zijn we CO2 prestatieladder niveau 3 gecertificeerd. Bekijk hier onze CO2 footprints.

Daarnaast kennen we drie milieu drivers:
1. Energie efficiëntie zoveel mogelijk stimuleren
Door oplossingen aan te dragen die het energieverbruik verminderen. 2. Ontwikkelen van duurzame producten en oplossingen 
Door bij het ontwerp van producten met het milieu rekening te houden, zoals het gebruiken van minder grondstoffen, beperken van schadelijke stoffen en zo min mogelijk impact op het gebruik en verbruik van water en energie bij de productie. 

3. Milieu-impact van onze activiteiten zoveel mogelijk beperken
Meer dan 80% van de productlocaties van de Legrand Group zijn ISO 14001 gecertificeerd. Meer weten over de Legrand Group activiteiten op het gebied van milieu kijk dan op bijgaande pagina.