Hotel
Hotel

​​Klik op de illustratie om te vergroten

Hotels moeten zich voortdurend aanpassen aan trends en eisen op het gebied van comfort en multimedia. Regelmatig dienen hotelkamers dan ook te worden voorzien van nieuwe installatietechnieken om aan deze vraag te beantwoorden. Hotelketens zullen moeten investeren om de bezettingsgraad hoog te houden, maar tegelijkertijd moeten de kosten van energieverbruik omlaag. Legrand heeft als wereldmarktleider in schakelmateriaal een compleet pakket aan hotelautomatiseringsoplossingen. En ook hier is gelet op de omgevingsfactoren, want renovatie gaat vaak gepaard met korte deadlines en geen of nauwelijks mogelijkheden om de bekabelingsituatie structureel aan te passen. Aangezien dit te grote investeringen vergt, of een te groot beslag legt op de capaciteit van uw hotel. 
Ongeacht het type hotel, elk detail telt als het gaat om klantenbinding. Hoge service en comfort op de kamer dragen bij aan een hoge bezettingsgraad. Daarnaast moet een hotel kunnen rekenen op een veilig en flexibel energiedistributiesysteem en eenvoudig inzicht kunnen krijgen in de verbruikskosten.

Om aan deze ontwikkelingen tegemoet te kunnen komen moet de elektrotechnische installatie meegroeien met de wensen en eisen op het gebied van: