Energie efficiëntie

voor datacenters en server ruimtes

Home > Oplossingen > Datacenters > Energie efficiency

Energie efficiëntie oplossingen voor datacenters

Datacenters zijn als grote energieverbruikers continue op zoek naar verduurzaming en terugdringen van de energiekosten. Daarnaast wordt gekeken hoe met restwarmte van datacenters nuttig kan worden omgegaan. Ook zijn er steeds meer ontwikkelingen waar te nemen op het gebied van koeling zoals met behulp van natuurlijke ventilatie.
Om het datacenter optimaal en efficiënt te laten opereren, is de kwaliteit van stroom en spanning, de noodstroombeveiligingen de aanpasbaarheid van de installatie enorm belangrijk. Kortom tal van zaken waarin Legrand met haar energy efficiency producten wereldwijd expertise in heeft opgebouwd. 

Wij richten ons in onze energie efficiency aanpak voor datacenters op: 
  • Monitoren van energieverbruik op zowel verdelerniveau als op bijvoorbeeld serverniveau.
  • Verbeteren van de Power quality i.v.m. blindvermogen of harmonische vervuiling die ontstaat.
  • Toepassen van railkokersystemen i.p.v. kabel voor een zo laag mogelijke thermische dissipatie (warmteontwikkeling) en zo min mogelijk spanningsval.
  • Verzorgen van distributie van opgewekt vermogen en meten van rendement van zonne-energie.

01. Inschakeltijden programmeren

Gestion de l'eclairage
De eenvoudigste vorm van energie besparen bestaat al een tijdje. Met een eenvoudige klokschakelaar stelt u zelf aan- en uitschakeltijden in, rekening houdend met de seizoenswisseling. Zo voorkomt u dat bijvoorbeeld de buitenverlichting onnodig lang blijft branden.

02. Zonne-energie

gestion de l'énergie
Deze meest rendabele duurzame energiebron zal de komende jaren ook haar vlucht nemen in de Nederlandse markt.

Legrand biedt oplossingen voor installaties met zonnepanelen. Hierbij een voorbeeld van een mogelijke besparing.

24 zonnepanelen van 3 kWc op het dak van een grootschalige supermarkt.
Energiebesparing: - € 33.869 per jaar.


Voor meer inspiratie kijk op onze speciale energie efficiency website.