Garanderen van de continuïteit van de installatie

Home > Oplossingen > Datacenters > Veiligheid > Garanderen van de continuïteit van de installatie

Het blijven functioneren van de installatie
is het resultaat van verschillende elementen:

  • de beperking van stroomonderbrekingen, 
  • de mogelijkheid om indien nodig onder spanning in te grijpen, 
  • het verkorten van de interventietijd, 
  • zich beveiligen tegen stroomstoringen. 

Het blijven functioneren van de installatie gebeurt in de eerste plaats door de continuïteit van de stroomvoorziening. 

De DMX³ en DPX vermogensschakelaars maken het mogelijk om over te schakelen  op een noodvoorziening in geval van het in gebreke blijven van de hoofdstroomvoorziening. 
De gemotoriseerde beveiliging, verbonden met een speciaal daarvoor bestemde besturingsunit, zorgen dat de operatie geheel automatisch verloopt.

De automatische omkeerunit

De automatische omkeerunit regelt en beheert de stroomomschakeling in een installatie. Die communicatie-interface zorgt tevens voor de overdracht van gegevens over de status van de stroomonderbreking en van alle gedane metingen op de groepen.

Op afstand sturen en controleren van de installatie

Om bij de ergste storingen preventief en reactief op te treden, is het toezicht op de parameters van de installatie onmisbaar. Het softwarepakket i-Communicant is ontworpen om real time de installatie te kunnen volgen en het geheel aan metingen te lezen, ter plekke of op afstand. Het laat eveneens de bediening van de installatie op afstand toe, hetgeen een snel operationeel herstel mogelijk maakt. 
Het is gebaseerd op een netwerk dat gebruik maakt van het Modbus/Jbus RS 485-protocol, zeer populair vanwege de eenvoud en robuustheid ervan.

Snel vervangen van een defecte vermogensschakelaar

Om de tijd van ingrepen te reduceren, zowel in de hoofdverdeler als in de onderverdelers, draagt Legrand bijzonder effectieve oplossingen aan. Een DPX vermogensschakelaar in de uittrekbare of uitplugbare versie is binnen vijf minuten te vervangen. Het kost zelfs nog minder tijd om een modulaire automatische zekering te vervangen.

STOP & GO

Na de toestand van de installatie te hebben geëvalueerd, herstelt STOP & GO automatisch bij een korte spanningsuitval de daarmee verbonden verdeelinrichting, om de elektrische stroomvoorziening onmiddellijk te herstellen en alle onwenselijke consequenties te vermijden. Het systeem geeft een visueel en een geluidsalarmsignaal af in het geval van detectie van blijvende mankementen (kortsluiting en reststroom).