Productontwikkeling

Het design van het Legrand product in dienst van de gebruiker

Onze
zoektocht
naar
innovatie

Ons design is verankerd in een voortdurende analyse van maatschappelijke, decoratieve en technologische trends. Bij Legrand werken we 
aan oplossingen en systemen voor de woningbouw, de tertiaire en industriële sector over de hele wereld. Deze diversiteit geeft ons veel 
ruimte en stelt ons in staat meer waarde en identiteit toe te voegen aan onze verschillende oplossingen. Dat is wat ons motiveert op onze 
zoektocht naar innovatie.