Ambitie

Ambitie Legrand Group
  • het versterken van onze wereldwijde marktleiderspositie op het gebied van elektrische en digitale infrastructuren voor gebouwen;

  • een belangrijke wereldwijde speler worden in elektrische intelligentie met innovatieve oplossingen en sterke focus op energie efficiency.
VERSTERKEN VAN DE WERELD MARKTLEIDERSPOSITIE
 


MARKTLEIDER WORDEN
OP HET GEBIED VAN
ELEKTRISCHE INTELLIGENTIE

één principe: zoveel mogelijk waarde creëren in de verschillende producten en diensten

Legrand Groep streeft er naar de lokale elektrotechnische markten op een hoger niveau te brengen door producten aan te bieden met een hogere toegevoegde waarde dan gebruikelijk in de markt. Hiervoor breiden we ons aanbod steeds verder uit en proberen we waarde te creëren voor de gehele keten.

Daarnaast beschouwt de Legrand Group het als haar missie om de toegang tot elektriciteit in de hele wereld te bevorderen. In 2009, in het kader van een samenwerking met het "Helen Hamlyn Center", heeft Legrand een onderzoek gedaan naar de gebruiken en behoeften van de bevolking in India op het gebied van de toegang tot elektriciteit. Dat onderzoek was gebaseerd op een opdracht, die werd uitgevoerd op dit terrein, gericht op oplossingen speciaal aangepast aan de lokale behoeften. 

Bijvoorbeeld: een betaalbare contactdoos, die een beveiligde en effectieve toegang tot elektriciteit en verlichting mogelijk maakt of meer geavanceerde systemen voor het beheersen van de problemen van elektriciteitstekorten, vooral op het platteland. Oplossingen die in de naaste toekomst verwacht worden en het leefcomfort van de achtergestelde bevolkingsgroepen zouden moeten verbeteren.