BIM biedt installateur kansen

Home > Blogs > BIM biedt installateur kansen

BIM biedt installateur kansen

Onderzoek door Bouwkennis 

Vorig jaar meldden we al dat het gebruik van BIM in de gehele bouwsector een hoge vlucht neemt. Volgens onderzoek van BouwKennis maken installateurs in vergelijking met andere partijen nog het minst lang en tevens het minst vaak gebruik van BIM. Installateurs zijn op dit gebied dus eerder volgers dan koplopers. Uit het onderzoek blijkt echter dat installateurs die al met BIM werken, zeer te spreken zijn over de werkwijze. Wat kan BIM voor installateurs betekenen?
BIM, ofwel Bouwwerk Informatie Model, wordt veelal gezien als een 3D-model waarin een gebouw weergegeven kan worden. BIM biedt echter veel meer mogelijkheden om het gehele bouwproces te optimaliseren. Hiervan kunnen alle partijen profiteren; van de architect tot de aannemer en van de installateur tot de eindgebruiker.
BETER PROCES, BETER EINDRESULTAAT
Waarom wordt BIM door koplopers gezien als de nieuwe standaard in de bouw? Door BIM als ontwerptool te gebruiken, kunnen ontwerpfouten al vroeg in het proces ontdekt en gecorrigeerd worden. Daarnaast is het mogelijk om de planning, logistiek en kosten van een project te koppelen aan het 3D-model. Doordat alle partijen samenwerken in één model en over dezelfde informatie beschikken, verloopt de communicatie tussen de verschillende partijen tevens veel effectiever. 

Met BIM worden processen dus beter geregeld, projecten efficiënter gerund en kunnen verschillende partijen beter samenwerken. Uiteindelijk zorgt dit voor een beter eindresultaat. Op dit moment wordt BIM door de meeste partijen in de bouw echter nog niet in zijn volle potentie benut. 

INSTALLATEURS EN BIM
In 2015 ondervroeg BouwKennis voor het onderzoeksrapport ‘BIM – Trends en Ontwikkelingen’ ruim 350 architecten en grote aannemers- en installatiebedrijven over hun ervaringen met BIM. Waar het merendeel van de architecten en aannemers in 2011 al gebruik maakte van BIM, zijn de meeste installateurs hier pas tussen 2012 en 2014 mee gestart. Ten opzichte van de andere partijen passen installateurs die met BIM werken, BIM ook het minst vaak toe. Installateurs doen dit in gemiddeld 33% van hun projecten, terwijl aannemers dit in gemiddeld 44% en architecten zelfs in gemiddeld 61% van hun projecten doen. 

De belangrijkste reden voor installateurs om met BIM te starten is dat ze door de markt gedwongen worden om in BIM te werken, simpelweg omdat de opdrachtgever het eist. De voornaamste reden waarom installateurs nog niet met BIM zijn begonnen, is omdat opdrachtgevers er niet om vragen. In vergelijking met andere partijen zijn installateurs dus de volgende partij op het gebied van BIM. Dit terwijl installateurs die overstag zijn veel positieve effecten zien als direct gevolg van het werken met BIM.
POSITIEVE EFFECTEN  
Het meest positieve effect dat installateurs aan het gebruik van BIM toeschrijven, is een betere samenwerking met andere partijen in de keten. Daarnaast zijn installateurs van mening dat projecten door het toepassen van BIM efficiënter worden uitgevoerd. Ook de klant wordt niet vergeten: het merendeel van de installateurs die gebruik maken van BIM is ervan overtuigd dat het werken in BIM leidt tot een optimaal eindresultaat voor de opdrachtgever. 

KANSEN
Installateurs benutten echter nog niet alle mogelijkheden die BIM biedt. Opvallend is dat nog maar weinig installateurs werken met functionaliteiten als 4D en 5D. Bij 4D wordt de planning gekoppeld aan het BIM-model. Als het model goed wordt bijgehouden, is van elk element van het model inzichtelijk wanneer de levering is. Dit geeft de werkvoorbereider de kans om leveranciers en installateurs op de werkplaats gemakkelijker aan te sturen. Bij 5D worden ook de kosten aan het BIM-model gekoppeld. Hierdoor wordt gemakkelijk inzichtelijk wat de financiële consequenties zijn van de keuzes die worden gemaakt. Er wordt niet alleen gekeken naar de aanschafprijs van bepaalde onderdelen, maar ook de kosten gedurende de totale levensduur van het gebouw kunnen hiermee gemakkelijk in kaart worden gebracht. BIM biedt dus nog veel kansen voor een nog efficiënter bouwproces voor installateurs.